Thiết kế danh thiếp

Danh thiếp là vật phẩm của bạn được khách hàng, đối tác, bạn bè lưu lại một cách cẩn thận và lâu nhất. Để danh thiếp của bạn luôn được lưu giữ trân trọng hãy làm cho nó trở nên thật ấn tượng, nổi bật.

Danh thiếp phài cung cấp thông tin liên lạc cho khách hàng do vậy thông tin này nên cần trình bày rõ ràng và dễ nhìn. Khi khách hàng cầm chiếc Namecard – Cardvisit – Danh thiếp của bạn họ sẽ có những thông tin chắc chắn về ngành nghề kinh doanh của bạn

Thiết kế danh thiếp