Những vấn đề cơ bản trong việc viết quảng cáo

Trước khi bạn bắt đầu xem xét chiến dịch quảng cáo của mình, bạn hãy làm một số việc như xem các quảng cáo trên tạp chí, báo, danh bạ điện thoại, trên tivi hay nghe trên đài mà bạn thích hay gây cảm hứng cho bạn. Ngay khi bạn làm việc đó, hãy phân tích các quảng cáo đó để thấy được điểm chung và cố gắng tranh đua với chúng khi bạn bắt tay vào làm quảng cáo của mình.

Những vấn đề cơ bản trong việc viết quảng cáo

Hình thức quảng cáo

Các hình thức quảng cáo khác nhau cần phải có những hướng dẫn thực hiện khác nhau. Một bản tin quảng cáo hay trên báo có thể không có hiệu quả khi đưa lên “Trang Vàng Điện thoại”.

Phương tiện quảng cáo

Phương pháp quảng cáo của bạn trên ti vi hay radio có thể rất khác với những gì bạn quảng cáo trong một quyển tạp chí.

Những lời góp ý cho bạn

Chúng không giúp bạn trở thành một nhà quảng cáo lành nghề và bạn có thể vẫn cần thuê một nhà quảng cáo chuyên nghiệp. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ rằng chỉ có một số ít doanh nghiệp quảng cáo là tập trung tiếp cận nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ, trái lại, rất nhiều doanh nghiệp đã quen làm việc với các doanh nghiệp tập đoàn lớn.

Có thể bàn bạc với các đồng sự, tư vấn một tổ chức xúc tiến thương mại, hay liên hệ với một nhóm hoạ sĩ hay những người làm quảng cáo để tìm người quan tâm đến việc kinh doanh của bạn. Sử dụng những điều chỉ dẫn này giúp bạn làm việc với những chuyên gia quảng cáo nào bạn thuê đều có thể thực hiện được chiến dịch quảng cáo của bạn có hiệu quả.

Một tờ báo, tạp chí, kênh phát thanh hay vô tuyến truyền hình đều có thể muốn làm quảng cáo cho bạn. Nếu điều đó xảy ra, cám ơn thiện chí của họ và từ chối lời yêu cầu. Hiếm khi họ có thể đưa ra cho bạn những quảng cáo làm bạn nổi bật hơn với các đối thủ cạnh tranh.

Trước khi bạn bắt đầu xem xét chiến dịch quảng cáo của mình, bạn hãy làm một số việc như xem các quảng cáo trên tạp chí, báo, danh bạ điện thoại, trên tivi hay nghe trên đài mà bạn thích hay gây cảm hứng cho bạn. Ngay khi bạn làm việc đó, hãy phân tích các quảng cáo đó để thấy được điểm chung và cố gắng tranh đua với chúng khi bạn bắt tay vào làm quảng cáo của mình.

Mười qui tắc quảng cáo đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Lên kế hoạch mỗi lần 01 kiểu quảng cáo, không hoạch định nhiều kiểu một lúc.
Đừng bao giờ thiết lập mục tiêu quảng cáo dài hạn.
Chỉ sử dụng những chủ đề và phương tiện quảng cáo thu hút cá nhân bạn.
Hãy xem chi tiêu quảng cáo như là mọi chi phí khác.
Đừng để cho đối thủ cạnh tranh có những quảng cáo làm trệch hướng quan trọng do khai thác những điểm yếu từ quảng cáo của mình.
Luôn sử dụng phương tiện truyền thông tốt nhất.
Hãy luôn sẵn sàng thể hiện như một phát ngôn viên truyền hình hay radio.
Nhồi nhét càng nhiều thông tin vào quảng cáo càng tốt.
Cứ cho rằng của bạn quảng cáo là tốt nếu như có 2-3 khách hàng để ý đến bạn.
Nếu không có hiệu quả nhờ quảng cáo, hãy lập tức ngừng quảng cáo đó lại.