Brochure giá rẻ, số lượng ít

Brochure là một dạng ấn phẩm quảng cáo dạng một quyển sách nhỏ và mỏng, tổng hợp những thông tin chung giới thiệu về sản phẩm, các sự kiện, những địa điểm du lịch nổi tiếng hay hình ảnh nào đó… mà nhà thiết kế/cung cấp brochure muốn gửi gắm đến người xem là khách hàng mục tiêu của họ.

Brochure giá rẻ, số lượng ít